Det pågår ett generationsskifte, digitala tjänster och verktyg inom sjukvården blir alltmer vanliga och accepterade.

Det sker ett generationsskifte. Många äldre är kanske lite avvaktande till dagens teknik. Deras barn har en annan förståelse, säger Lisa Jönsson, enhetschef vid vård- och omsorgsjouren.

Lunds kommun använder webbkameror inom hemtjänsten för att övervaka äldre under nattetid. Det är nitton Lundabor mellan 74 och 99 som kameraövervakas kvällar och nätter. Björn Pettersson, systemförvaltare vid vård- och omsorgsjouren är överraskat över att många önskar mer övervakning, även när de sitter i köket och när de tittar på TV.

Lunds kommun har inte fått en ekonomisk vinst av att kameraövervaka äldre på natten, enligt Lisa Jönsson.
En fördel med den nattliga kameraövervakningen är att folk inte blir störda i sömnen längre. 94-åriga Rigmor Kristiansson fick tidigare besök av hemtjänsten två till tre gånger varje natt för att någon med ficklampa skulle titta till henne.
Hon störs inte av kameraövervakningen, tvärtom hon känner sig tryggt med det.

Läs hela artikeln (Sydsvenskan)

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Pixabay