Grundidén med LifePod är att ge patienten ett konkret verktyg för att bevaka olika parametrar som påverkar det individuella hälsotillståndet och samtidigt föra över den informationen till vårdgivaren för att ge en patientöversikt, rangordnad efter medicinsk prioritet – tillgänglig när som helst.

Förändrat arbetssätt – från reaktivt till proaktivt
Vårdgivaren vet därmed alltid vem som mår bra, vem som behöver observeras och vem som behöver en omgående medicinsk åtgärd. Det resulterar i ett nytt, proaktivt arbetssätt – vårdgivaren får tidigt information om förändringar i hälsotillståndet som kan vara akuta och utifrån denna information göra proaktiva, medicinska interventioner, som i sin tur kan förhindra eskalerande förlopp. Någonting som inte är möjligt vid sedvanlig vård som oftast bygger på bokade fysiska besök.

Vårdpersonalen hinner titta till många fler patienter än vid sedvanlig vård
Dessutom hinner vårdpersonalen att ”titta till” betydligt fler patienter per dag än vad som hade varit möjligt vid sedvanliga vårdformer. I våra egna dataanalyser har vi sett att vårdpersonalen i median granskar en patient på ca 0,8 minuter. Så med andra ord: 10 patienter på 8 min. Om man översätter den siffran till hur många patienter man hinner på en timme så blir det ju 75! Det blir höga siffror på en dag, samtidigt kan man kanske inte utgå ifrån att man orkar kolla i det tempot när det blir större volymer. Men det visar ändå effekterna av det förändrade arbetssättet. Vårdpersonalen överblickar ganska enkelt via LifePods patientöversikt hela sin patientpopulation på kort tid. Patienternas medicinska status visas i tydliga triagefärger som gör att man alltid vet vem som behöver vård först.

Vill du veta mer, kontakta Camilla Olin från vårt säljteam på 070-284 30 75 eller camilla.olin@cross-solutions.com

Text och foto:
Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com