Arbete pågår febrilt – med alla tillgängliga resurser undersöks förutsättningar för att kunna skala upp med kort varsel var som helst i Sverige. Vi förbereder för att kunna ta in en stor volym patienter för att möjliggöra vård på distans för den sköraste och mest utsatta patientgruppen. Distansvård minskar fysisk närvaro i vårdinrättningar, det skyddar patienterna och minskar risken för smittan.

Så fungerar distansvård med LifePod i korta drag: Patienter rapporterar medicinska och livsstilsrelaterade värden och svarar på olika formulär i sin webbaserade vård-applikation. Vårdpersonal ser i en patientöversikt som innehåller en automatisk prioritering i tydliga färger vem som behöver en medicinsk åtgärd omgående, vem som behöver närmare observation och vem som mår bra just nu. Det är ett enkelt och kraftfullt hjälpmedel för att monitorera till exempel multisjuka patienter på distans. En annan fördel som skapar trygghet för patienten är möjligheten till direktkontakt med vårdgivaren, via en messenger-liknande funktion. Vårdpersonal kan, om så önskas skicka ut information till många patienter samtidigt.

Text och foto:
Cross Technology Solutions
cathrin.jung@cross-solutions.com