Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, förra året miste 31 000 människor livet. Samtidigt visar en rapport från Hjärt-Lungfonden att antalet döda i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat under de senaste tio åren.

En anledning till de minskade antalen är att patienter själv håller bra koll på till exempel blodtryck och kolesterol. Digitala lösningar och vård på distans erbjuder lätthanterliga och patientvänliga verktyg för att mäta olika parametrar och värden själv i hemmet som automatiskt skickas till vårdgivaren. Ett flertal undersökningar har visat att kontinuerlig rapportering av värden ger väldigt positiva effekter för speciellt personer med kronisk sjukdom.

Vi ser medicinska utvecklingar, exempelvis så har vi idag bättre koll på blodtryck och kolesterol. Den typen av värden som man själv kan kontrollera, det hjälper till med att minska dödligheten av hjärt-kärlsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Läs hela artikeln ”Ny rapport: Färre dör av hjärt- och kärlsjukdomar” (på svt.se/nyheter)

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Unsplash