Den framtida hälso- och sjukvården behöver tillgodose behoven av en snabbt växande, åldrande befolkning. Lösningen kommer inte vara att enbart satsa ännu mer pengar. I artikeln ”Capio: Vi får mindre vård för mer pengar – det håller inte” som publicerades igår i Di, visar Thomas Berglund och Michael Wolf att kostnaderna för sjukvården har ökat de senaste åren medan det har blivit färre vårdtillfällen. Vi får alltså mindre vård för mer pengar.

”Sjukvården måste bejaka de möjligheter till omställning som finns med stöd av digital teknik och automatisering”, enligt artikeln.
Ett hinder för detta är att det inte finns ersättningsmodeller för uppkopplade kroniska patienter. Inte heller för support av kroniska patienter i hemmet. I många fall krävs det ingen åtgärd. Varför utgår man ifrån ett patientbesök vad gäller ackreditering? Uppkopplade kroniska patienter mår i många fall bra och behöver enbart support eller distansmonitorering. Hur ser kostnadstäckningen ut för vårdgivaren i dessa fall?

Det är hög tid att skapa förutsättningar för att implementera digitala lösningar inom hälso- och sjukvården. Vi efterlyser ersättningsmodeller för distansbesök och support av uppkopplade kroniska patienter. Det finns inga sådana i dagsläget!

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Shutterstock

Läs hela artikeln på Di