Alltfler digitala hjälpmedel används inom hälso- och sjukvården. Under pandemin har olika nya aspekter och  fördelar av digitala vårdkontakter blivit tydliga – möjligheten av distansuppföljning av riskpatienter ger patienterna en bibehållen känsla av trygghet och kontroll utan att behöva träffas fysiskt.

I artikeln Digitalt verktyg skapar trygghet för hjärtsviktspatienter, publicerat på Region Skånes webbplats, beskrivs ett konkret exempel från verkligen där både patienten och vårdgivaren ser flera vinster i den kontinuerliga digitala kontakten.

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com