Ny rapport från Accenture beskriver fem trender inom digital hälsa

Rapporten från managementkonsulterna Accenture beskriver fem trender inom digital hälsa.
Gemensamt för alla trenderna är att individen och människan måste vara i fokus.
”AI är det nya UI” för att stötta både patienter och personal. Vidare beskrivs vikten av att många olika system och leverantörer kan verka tillsammans för att täcka verksamheternas behov och även för att medverka till att de så viktiga regelverken uppdateras för framtidens behov.

Dagens vårdsystem behöver förändras.
Cross Technology Solutions erbjuder flera verktyg som behövs för att genomföra en verksamhetsomställning!
Kontakta oss om du vill veta mer!

De fem trenderna enligt Accenture:

  1. AI is the new UI – Healthcare Experience Above All
  2. Ecosystem Power Plays Beyond Health Platforms
  3. Workforce Market Place
  4. Design for Humans – Inspire New Behaviors
  5. The Uncharted – Redefining the Rules of Healthcare

Läs hela rapporten: Accenture Digital Health Technology Vision 2017

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Accenture
contact@cross-solutions.com