”Hittills datoriseras det som förr fanns på papper. Nu måste vi kliva in i verksamhetsutveckling”, säger Christer Blomstrand, IT-direktör i Landstinget Sörmland.

Men landstingens IT-budgetar ligger kvar på 2004 års nivå vilket bara räcker till att underhålla dagens system. Det räcker inte till nyutveckling hävdar landstingens IT-chefer i den så kallade Slit-rapporten för 2016.

I rapporten framkommer också att Personuppgiftslagen (PUL) och Patientdatalagen (PDL) uppfattas som otidsenliga hinder där integriteten går före patientsäkerheten.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Läs hela artikeln!

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Dagens Samhälle
contact@cross-solutions.com