Vår kommunikationsansvariga, Cathrin Jung, intervjuades av Techarenan News om bolagets situation i samband med Corona-pandemin. Läs hela intervjun här:

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Techarenan News har pratat med svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste.

– Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat, säger Cathrin Jung, Communications Manager på Cross Technology Solutions.

Cross Technology Solutions skapar Lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvården att ställa om från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. Cathrin Jung är bolagets communications manager.

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren? Om ja, på vilket sätt?

– För oss, som erbjuder en innovativ lösning för distansvård, har Covid-19-pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat. Evidensbaserade eHälsolösningar spelar en viktig roll både vad gäller Covid-19-patienter och även andra patienter som är i behov av distansuppföljning. Fördelarna av att använda digitala hjälpmedel i vissa områden inom hälso- och sjukvården har blivit så uppenbara under pandemin, som till exempel möjlighet till tidigare hemgång, på distans kunna övervaka riskpatienter, minskad fysisk närvaro vid vårdinrättningar vilket minskar smittorisk för både patienter och vårdpersonal.
Dessutom gynnas personer med kroniska besvär av en kontinuerlig digital kontakt och lätt tillgängliga kommunikationsvägar med vårdgivaren.
Sammanfattningsvis kan vi säga att det ser ljust ut för oss och vår bransch.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

– Nej, vi har inte ställt om till en ny affärsmodell, däremot har vår befintliga modell verkligen prövats under senare tid och vi har fått bekräftelse att modellen är rätt och fungerar. Prövningen av affärsmodellen gäller volym och även att vi valde att inte begränsa oss på ett specifikt tillstånd. Vår lösning är flexibel och i princip anpassningsbar till vilken patientpopulation som helst. Vi har haft stor nytta av det nu när det gäller att förse vården med lösningar för många olika hälsotillstånd vad gäller distansuppföljning.

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– En av de stora utmaningarna har varit att leverera vår lösning till vården anpassad till så många olika hälsotillstånd på väldigt kort tid. Det har varit ett extremt högt tempo och en mycket hög arbetsbelastning särskilt för vårt utvecklingsteam. Ovanpå den höga arbetsbelastningen har vi varit tvungna att ställa om helt och hållet till distansarbete. Den utmaningen har fungerat över förväntan.

Samtidigt har det varit fantastiskt att kunna göra skillnad och hjälpa till när hälso- och sjukvården är under ett så pressat och akut läge.

Länk till artikeln på Techarenan News