Från insats- till individfokus.
Det finns stor potential vad gäller resursutnyttjande och möjligheter till en mer patientcentrerad vård när man möter svårt sjuka patienter genom teambaserad vård i kombination med digitala styrkort som LifePod. Studien ”Business Case Digitala styrkort, e-hälsolösning som främjar teambaserad hemsjukvård för de mest sjuka”, som genomfördes april 2016 på Hälsostaden Ängelholm, visar på närmast häpnadsväckande resultat – antalet vårddagar och akutbesök minskar med upptill 80–90% när man tillämpar teambaserad vård i kombination med digitala lösningar.
Resultat för patienter inom Närsjukvårdsteamet, Hälsostaden Ängelholm
98% reducering av besök på akutmottagning
99% reducering av inläggningar i slutenvården
Uppdaterad SIP (samordnad individuell plan)
Tvärprofessionell läkemedelskontroll
Det nya arbetssättet, där man bildar ett närsjukvårdsteam, har visat sig som en fungerande arbetsmodell som präglas av verkligt individfokus. Om man dessutom kopplar till en digital lösning som LifePod, så uppnås stora kvalitetslyft för patienterna och betydligt bättre användning av vårdens resurser.
Studien visar tre huvudsakliga resultat
Ökad vårdkvalitet och trygghet för patienter

25–50% frigjord arbetstid för vårdpersonal

Minskad stress och ökad arbetsglädje för personal

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo