EU, Region Skåne och ett antal nordiska aktörer satsar tillsammans 50 miljoner kronor på uppkopplad hälsa. Pengarna ska fördelas till minst 100 startups i Norden och förväntas skapa minst 700 nya jobb. Projektet kallas New Industry Accelerator och kommer att ledas av Marianne Larsson, innovationschef på Innovation Skåne.

Cross Technology Solutions gratulerar Marianne och Region Skåne. Vi hoppas att projektet bidrar till många nya sensorer och verktyg för olika hälsotillstånd som kan kopplas ihop med LifePod®-plattformen och utöka valmöjligheterna för digital hälsa.

Beslutsstödsystemet LifePod är ett kraftfullt verktyg som hjälper vården att synliggöra de mest behövande patienterna på en klinik eller vårdcentral. Vårdpersonalen får en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade.

Läs mer här.

 

Text: Cross Solutions
contact@cross-solutions.com
Image: Fredrik Norrlid för digital.se