[video_lightbox_youtube video_id=gL7O_Zt0deY width=640 height=480 anchor=”.” class=true Autoplay=true]

Starta filmen

Pioneering

connected

health

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

LifePod ändrar hälso- och sjukvården i grunden – från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. LifePod identifierar och prioriterar automatiskt de mest behövande patienterna för vårdgivaren. LifePod ökar vårdkvaliteten och tryggheten för patienterna och vårdgivaren erhåller en samlad och prioriterad översikt över patienternas hälsotillstånd och kan ägna sig åt dem som verkligen behöver det.
E-hälsoplattformen LifePod skapar ökad livskvalitet för patienter och ger vården möjligheten att göra betydligt mer med samma resurser genom att fokusera insatserna på de patienter som har störst behov.

 

Se vad du kan spara genom att använda LifePod

Antal medborgare

0

Besparing (kronor)

0

Kontakta oss

8 + 8 =