LifePod. eHälso-plattform för trygg vård i hemmet.

LifePod stödjer vården med distansmonitorering av patientgrupper i behov av kontinuerlig uppföljning. LifePod förenklar — det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. LifePod används både inom primär- och specialistvården inom ett tiotal olika diagnosområden, bl.a. inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, postkirurgisk uppföljning m.fl.

Behovsstyrd vård
LifePod ger vårdgivaren möjlighet att överblicka större patientgrupper på distans och prioritera de patienter med störst vårdbehov, vid rätt tillfälle.

Effektivt arbetssätt
Den samlade patientöversikten i LifePod frigör arbetstid för vårdpersonalen och gör det möjligt att ta emot 20–40% fler patienter.

Fokus på de mest behövande
LifePod skapar signifikanta besparingsmöjligheter, ger patienter ökad trygghet och avlastar vårdgivare genom att kunna fokusera på de patienter som verkligen behöver vård.

Lätthanterlig och intuitiv
Tydliga triagefärger gör att du när som helst vet hur dina patienter mår. Ingen larmtrötthet och samtidigt inget sök efter individer med avvikande värden behövs.

LifePod ger resultat

100 000+

Monitorerade
patientdagar

92%

Rekommenderar
LifePod

35%

Kostnadsbesparingar
jämfört med traditionell vård

91%

Följsamhet
till rapportering med LifePod

11,3 mmHg

Sänkt blodtryck
tack vare LifePod

20%

Lägre risk för
hjärtinfarkt och stroke

40%

Ökad kapacitet för
att ta hand om fler patienter

50%

Frigjord
arbetstid för
vårdpersonal

60%

Mindre risk
för återinläggning
vid KOL

100%

Tycker att LifePod
är lätt att använda

92%

Patient-
nöjdhet

73%

Känner sig tryggare
tack vare LifePod

Ökat egenansvar
och patient-
engagemang

Interoberabilitet
med de flesta patientjournal-
system

Veckor för
att starta med LifePod,
inte månader

10 fördelar för din verksamhet

  1. Proaktiv vård – akuta förändringar upptäcks tidigt
  2. Lättillgänglig kommunikation mellan patient och vårdgivare
  3. Testad i kliniska studier som visar evidens
  4. Lätt att hantera stora patientpopulationer
  5. Brett utbud – ett tiotal olika diagnoser som används i vården
  6. Skapar trygghet för sjuka och sköra patienter
  7. Enkel användning för patienter via smartphone, surfplatta eller liknande
  8. Fungerar bra både med och utan uppkopplade sensorer
  9. Integration och interaktion med externa system
  10. Smidigare arbetsprocess och ökad arbetsglädje för vårdpersonal

Vill du veta mer?

8 + 9 =

Jaana Nilsson, Key Accont Manager

Hej!

Är du intresserad av att veta mer om LifePod och om hur patientuppföljning på distans kan underlätta arbetet för din verksamhet?

Fyll i formuläret här till vänster så kontaktar vi dig inom kort! Givetvis är du också välkommen att ringa +46 701 4 04 18 eller mejla till contact@cross-solutions.com

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo