LifePod. eHälso-plattform för trygg vård i hemmet.

LifePod är en etablerad eHälso-plattform som stödjer vården med distansmonitorering av patientgrupper i behov av kontinuerlig uppföljning. LifePod förflytter vården från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. LifePod används hos närmare 40 vårdenheter inom ett tiotal olika diagnosområden, bl.a. inom, kardiovaskulära sjukdomar, medicinska njursjukdomar, postkirurgisk uppföljning m.fl.

Behovsstyrd vård
LifePod ger vårdgivaren möjlighet att överblicka större patientgrupper på distans och prioritera de patienter med störst vårdbehov, vid rätt tillfälle.

Effektivt arbetssätt
Den samlade patientöversikten i LifePod frigör arbetstid för vårdpersonalen och gör det möjligt att ta emot 20–40% fler patienter.

Fokus på de mest behövande
LifePod skapar signifikanta besparingsmöjligheter, ger patienter ökad trygghet och avlastar vårdgivare genom att kunna fokusera på de patienter som verkligen behöver vård.

Lätthanterlig och intuitiv
Tydliga triagefärger gör att du när som helst vet hur dina patienter mår. Ingen larmtrötthet och samtidigt inget sök efter individer med avvikande värden behövs.

10 fördelar för din verksamhet

  1. Proaktiv vård – akuta förändringar upptäcks tidigt
  2. Lättillgänglig kommunikation mellan patient och vårdgivare inkl chatt och video
  3. Testad i klinisk studie som visar evidens
  4. Lätt att hantera stora patientpopulationer som kräver uppföljning
  5. Erfarenhet från verkligheten – ett tiotal implementerade hälsotillstånd som används i vården
  6. Skapar trygghet för sjuka och sköra patienter
  7. Enkel användning för patienter via smartphone, surfplatta eller liknande
  8. Fungerar bra både med och utan uppkopplade sensorer
  9. Integration och interaktion med externa system
  10. Smidigare arbetsprocess och ökad arbetsglädje
Camilla Olin, KAM, Cross Solutins
Hej!

Så kul att du är intresserad av att veta mer om LifePod och om hur vårt system kan underlätta arbetet för din verksamhet.

Fyll i formulär här till höger så kontaktar jag dig inom kort! Givetvis är du också välkommen att slå mig en signal eller skicka ett mail till mig direkt!

Med vänlig hälsning

Camilla Olin
Key Account Manager
0702-84 30 75
camilla.olin@cross-solutions.com

3 + 1 =

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.