LifePod. eHälso-plattform för trygg vård i hemmet.

LifePod stödjer vården med distansmonitorering av patientgrupper i behov av kontinuerlig uppföljning. LifePod förenklar — det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. LifePod används både inom primär- och specialistvården inom ett tiotal olika diagnosområden, bl.a. inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, postkirurgisk uppföljning m.fl.

Behovsstyrd vård
LifePod ger vårdgivaren möjlighet att överblicka större patientgrupper på distans och prioritera de patienter med störst vårdbehov, vid rätt tillfälle.

Effektivt arbetssätt
Den samlade patientöversikten i LifePod frigör arbetstid för vårdpersonalen och gör det möjligt att ta emot 20–40% fler patienter.

Fokus på de mest behövande
LifePod skapar signifikanta besparingsmöjligheter, ger patienter ökad trygghet och avlastar vårdgivare genom att kunna fokusera på de patienter som verkligen behöver vård.

Lätthanterlig och intuitiv
Tydliga triagefärger gör att du när som helst vet hur dina patienter mår. Ingen larmtrötthet och samtidigt inget sök efter individer med avvikande värden behövs.

10 fördelar för din verksamhet

  1. Proaktiv vård – akuta förändringar upptäcks tidigt
  2. Lättillgänglig kommunikation mellan patient och vårdgivare
  3. Testad i klinisk studie som visar evidens
  4. Lätt att hantera stora patientpopulationer
  5. Brett utbud – ett tiotal olika diagnoser som används i vården
  6. Skapar trygghet för sjuka och sköra patienter
  7. Enkel användning för patienter via smartphone, surfplatta eller liknande
  8. Fungerar bra både med och utan uppkopplade sensorer
  9. Integration och interaktion med externa system
  10. Smidigare arbetsprocess och ökad arbetsglädje för vårdpersonal
Jaana Nilsson, Key Accont Manager

Hej!

Så kul att du är intresserad av att veta mer om LifePod och om hur patientuppföljning på distans kan underlätta arbetet för din verksamhet.

Fyll i formuläret här till höger så kontaktar jag dig inom kort! Givetvis är du också välkommen att slå mig en signal eller skicka ett mail till mig direkt!

Med vänlig hälsning

Jaana Nilsson
Key Account Manager
+46 703 03 01 70
jaana.nilsson@cross-solutions.com

7 + 9 =

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo