Det är frågan för forskningsprojektet som Lunds universitet undersöker.
I artikeln nedan beskrivs vårt gemensamma forskningsprojekt med Lunds universitet. Projektets mål är att ta reda på hur införandet av digital teknik #LifePod påverkar arbetsmiljön och personalen.
Läs texten om forskningen och den engagerade och hängivna forskningsansvariga Guggy Erlingsdottir.

Lunds universitet driver även med Gudbjörg Erlingsdottir som koordinator en samverkansplattform om e-hälsa, eHealth@LU. Under akademins regi och genom ett tvärdisciplinärt arbete undersöks det mångfacetterade området eHälsa. Cross Technology Solutions är aktiv partner i samverkansplattformen och ingår i styrgruppen.
Läs mer om eHealth@LU

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com