Göteborgs Stad har precis upphandlat nya digitala tjänster för hemtjänst och äldreboenden!
Underbart att fler och fler vågar satsa. Och underbart att se att vårdtagarna vill ha dessa nya tjänster! Många tror att äldre är rädda för tekniken men vårdtagarna i Göteborgs Stad, liksom våra LifePod-användare, ser många fördelar och tycker det är spännande!
Låt digitaliseringen fortsätta!

Läs hela artikeln!

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs regelbundet, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Hans Karlsson, Vårt Göteborg
contact@cross-solutions.com