”Vi uppmanar […] vårdens tillsynsmyndigheter att hårdgranska de gamla, analoga och manuella rutinerna, och inte bara granska den nya digitala tekniken som de gör idag.”

Det skriver en grupp liberaler i en debattartikel i Dagens Samhälle. Vidare pekar de på att det största hotet mot informationssäkerheten idag är den analoga informationshanteringen – ett fax kan hamna fel och ett brev kan komma bort eller öppnas av fel person.

Läs hela artikeln!

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®.
LifePod identifierar och prioriterar automatiskt kroniska patienters medicinska prioritet. För vårdgivaren presenteras detta i en kraftfull grafisk beslutsstödsöversikt.
Vårdgivare kan fokusera resurser på patienterna med de största behoven och ges samtidigt möjlighet att ingripa innan problem eskalerar.
LifePod hanterar stora patientgrupper på distans; där alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa hemma, genom att använda skräddarsydda stöd-appar och sensoriska hjälpmedel för sitt hälsotillstånd. Beslutsstödsystemet är anpassningsbart för många olika behov och hälsotillstånd.
LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren och möjliggör behovsstyrd mottagning samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.
Genom att tillämpa analys av stora datamängder (big data analytics) kan LifePod utökas med funktioner för att förutsäga, förebygga och föreslå.

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Wikimedia Commons
contact@cross-solutions.com