Om Sverige ska bli världsledande inom e-hälsa måste vi ställa krav på att patientdata ska kunna hämtas från och lagras i ett enda system. Det skriver Mats Löfström, it-expert och författare.

Vidare menar Löfström att resultatet av de stora upphandlingar av nya vårdinformationssystem som pågår just nu kommer att vara avgörande för om Sverige ska kunna bli bäst i världen på e-hälsa 2025, vilket är regeringens uttalade mål.

LifePod kan sammanställa och prioritera data från flera olika system, inmatad på flera olika sätt. Det ska inte spela någon roll var i landet jag behöver vård, av vilken anledning jag behöver vård, om jag sökt för samma problem tidigare eller om det är första gången. Min patientdata måste finnas tillgänglig!

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Mats Löfström
contact@cross-solutions.com