Vi vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år och att titta tillbaka på året som har gått. Nedan kommer Thomas Bergqwist, grundare och VD av Cross Technology Solutions, berätta om några av årets milstolpar.

  • Teknisk vidareutveckling av E-hälsoplattformen LifePod från version 1.5 till 2.0 till en framtidssäkrad, molnbaserad lösning som är öppen för integration av andra system (till exempel journalsystem).
  • Avslutning av det nationella KOL-projektet där Cross Solutions LifePod användes av svårt sjuka KOL-patienter i hemmet. Det har varit ett väldigt lyckat projekt som leds av RISE, som visar både på enorma kostnadsbesparingar och tryggare, mer engagerade patienter. Vård i hemmet av uppkopplade patienter är ett lyckat koncept som sätter patienternas behov i fokus. Läs mer på forskning.se
  • LifePod används i en pågående klinisk studie på SUS (Skånes universitetssjukhus) i samband med sekundärprevention. Det är patienter som har haft en hjärtinfarkt som får tillgång till LifePod för att jobba med livsstilsrelaterade faktorer såsom kost, motion, mående, rökning m.m. Rekrytering av en stor mängd patienter i Lund, Malmö och Umeå har skett och studien befinner sig i slutskedet. Studien pekar på lovande resultat som kan öppna upp för ett bredare införande av LifePod.
  • Vi har blivit fler på kontoret och har anställt bland andra systemutvecklare och en doktor i matematik. Nu finns det tillräckligt med data för att ta fördjupa sig kring dataanalys och maskininlärning utifrån insamlad patientdata. LifePod är en lösning som möjliggör prediktiva rekommendationer åt respektive patient (artificiell intelligens).
  • Sist men inte minst blev vi vinnare av Mobilgalan 2017 i kategorin E-hälsa med följande motivation:
    ”Cross Technology Solutions ändrar traditionell sjukvård genom proaktiva och prediktiva insatser med hjälp av Big data-analyser. Det görs vid rätt tid genom vård på distans där vårdgivare och patient använder ett digitalt uppkopplat gränssnitt.”

TACK för att ni följer och supportar oss och för att ni driver – gemensamt med oss – utvecklingen fram inom paradigmskiftet från kalenderbaserad till behovsstyrd vård. Vi ser fram emot ett händelserikt nytt år – men först ska vi njuta av några härliga dagars julledighet.

/Hela teamet på Cross Solutions

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions
Foto: Unsplash