Färsk studie publicerad i vetenskapstidningen The Lancet bevisar att hjärtsviktpatienter som följs regelbundet på distans har signifikant färre sjukhusdagar än de som enbart behandlas traditionellt. Kontrollgruppen som regelbundet rapporterade in data såsom vikt, blodtryck och EKG med hjälp av sensorer visade signifikant färre sjukhusdagar och levde allmänt längre än gruppen som hade fått vanlig vård vid hjärtsvikt. Studien genomfördes i Tyskland mellan 2013 och 2017.

I den randomiserade, multicenterstudien deltog drygt 1500 hjärtsviktspatienter som rekryterades från både sjukhus och vårdcentraler. Man jämförde de två patientgrupperna med varandra, den ena gruppen lottades till standard-vård vid hjärtsvikt, den andra gruppen fick utöver standardbehandlingar tillgång till ett webbaserat patientverktyg och sensorer för att rapportera olika medicinska värden. Sedan jämförde man utfall gällande sjukhusdagar (inlagd på sjukhus för hjärtvård) och dödlighet.

Patienter i kontrollgruppen som hade tillgång till digital uppföljning förlorade enligt studien 17,8 dagar per år pga oplanerad hjärtvård, patientgruppen som behandlades enligt standardmetoden förlorade 24,2 dagar pga oplanerad hjärtvård.

Läs hela vetenskapsartikeln (The Lancet) och mer information om studien (Clinical trials).

English summary:
Remote patient monitoring for heart failure reduces hospitalization and all-cause death, this is shown in a randomized, multicenter trial with more than 1500 patients in Germany. Read more about the study in English (The Lancet and Clinical Trials).

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Wikimedia