Sexmånaders resultat av LifePod-studien presenteras på Europrevent kongressen i Lissabon.

Ingela Sjölin, hjärtmottagning SUS (Skånes universitetssjukhus) kommer att presentera sexmånaders resultat av LifePod-studien för läkare, vårdpersonal och forskare på kongressen i form av en posterpresentation den 11 april.

Kort om studien:
Randomiserad multicenterstudie med 150 hjärtinfarktpatienter som jämför sedvanlig uppföljning efter hjärtinfarkt versus en interventionsgrupp som dessutom har fått tillgång till den webbaserade applikationen LifePod. Redan efter två veckor visade sig signifikante skillnader gällande blodtrycksvärden och rökavvänjning i interventionsgruppen. Interventionsgruppen visade avsevärt lägre blodtrycksvärden och ökad följsamhet till medicineringen jämförd med kontrollgruppen. Dessa pre-resultat presenterades våren 2018 på Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm. Det är spännande att se om skillnaderna har hållit i sig nu när 6-månaders resultat publiceras på Europrevent.

Ingela Sjölin, hjärtmottagning, SUS (Skånes universitetssjukhus) presenterar forskningen:
Poster session 11 april kl 8:30 P256

A lifestyle and self-care focused smartphone application can improve risk factor outcomes in cardiac rehablilitation for patients after myocardial infarction.

Mer om Europrevent 2019 (på engelska)
11-13 April, Portugal

EuroPrevent is the leading international congress on preventive cardiology and the annual congress of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) of the ESC
From prevention, epidemiology and population science to cardiac rehabilitation and exercise, basic and translational research and sports cardiology.

EuroPrevent is the European Association of Preventive Cardiology’s showcase congress. It’s the most suitable international forum where leading experts from diverse scientific backgrounds in cardiology get together to present their investigations and translate them into tangible take-home knowledge. EuroPRevent strives to deliver the latest news and science for allied health professions, cardiologists, general practitioners, policymakers, basic scientists and young researchers. The congress will provide the opportunity to share new findings, to network and to open new educational channels. It is additionally one of the best moments to meet renowned experts and our young cardiologists who are soon to be the future of the field.

Länk till Europrevents hemsida

Text: Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com