Digitala verktyg kan ha stor nytta för kroniker då man kan följa och guidar dem kontinuerligt på distans. Det ger också möjligt till att vara proaktiv och att ingripa vid behov innan ett förlopp eskalerar. Förutom samhällsekonomiska vinster minskar man lidandet för de drabbade och ökar deras livskvalitet.

Fler och fler exempel dyker upp i Sverige som visar hur digitala vårdtjänster stöttar och förbättrar livet för personer med kronisk sjukdom.

Ett exempel är det webbaserade verktyget Astmakollen som används i Dalarna för att följa patienter med astma på distans. Interventionsgruppen visade signifikant bättre värden gällande lungfunktionen och hade färre problem med okontrollerad astma.
Patienterna fick ökad kunskap, hjälp och stöd under sin behandling. Normalt har astmapatienter ungefär två bokade besök under året där det är svårt att fånga upp vad som har hänt under hela den perioden.

Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kan 80–85 procent av sjukvårdens kostnader knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. Vid kroniska besvär är en kontinuerlig kontakt med vården som utgår ifrån personliga behov av stor vikt.

Läs hela artikeln i tidningen vårdfokus.

Text: Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Unsplash