De digitala vårdbolagen utmanar gränserna för hur morgondagens vård ska bedrivas. Detta har lett till en högljudd mediedebatt i bl.a. SR Ekot och DN. De flesta är överens om att vården måste digitaliseras. Men den måste även omorganiseras och omstruktureras. Det är därför fel att bara prata om kostnaden för digitala tjänster. Istället måste vi prata om hur digitala verktyg kan medföra besparingar samtidigt som vi höjer kvaliteten på vården för både patienter och vårdgivare. Kroniskt sjuka är en patientgrupp som sällan diskuteras i debatten trots att de använder minst 80 % av vårdresurserna. De behöver också få del av de möjligheter som nya digitala verktyg ger. Denna patientgrupp är ofta lite äldre och behöver därför tillsyn. Digitala verktyg kan ge individuellt stöd och möjliggör kontinuerlig uppföljning 365 dagar om året. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar med akutinläggning som följd.

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Cross Technology Solutions
contact@cross-solutions.com