Hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige.

Karolinska Institutet har publicerat en studie där man har analyserat hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1200 personer påverkade dödligheten i bland annat hjärt-kärlsjukdom 15 senare.

Det har visat sig att vardagsaktivitet, alltså träning med låg intensitet, har stora hälsovinster och minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Det har varit sedan tidigare känt att måttlig till intensiv träning minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar men betydelsen av vardagsmotion för hjärtat är ny och oväntad.

Läs hela artikeln (Karolinska Institutet) ”Vardagsmotion gav oväntat stora hälsovinster”

Mer information om LifePod Heart

LifePod ger personer med hjärt-kärlsjukdom ett konkret verktyg för att ändra vissa levnadsvanor. LifePod ger tips, belöningar och vägledning för att uppnå personliga mål.
Läs mer under fliken Patienter

Patientverktyget LifePod är kopplat till en medic-sida där vårdgivaren erhåller en prioriterad översikt över sina patienters hälsostatus – de som är i störst behov av vård står högst upp i patientöversikten. Läs mer under fliken Så funkar det. 

Text: Cross Solutions,
Cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Pixabay