Ett antal skånska läkare menar att patientsäkerheten måste fastställas innan e-hälsa kan revolutionera vården. Detta uttrycker de i en debattartikel och framhåller att ett fysiskt möte, med möjlighet till kroppsundersökning, ger bättre förutsättningar för att ställa rätt diagnos än digitala möten.

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, svarar direkt att ”e-hälsotjänster ska ses som ett komplement till det vårdutbud som vi idag tillhandahåller och på sikt även ersätta vissa mottagningsbesök, men det måste ske på grunder som säkerställer patientsäkerheten.” Vidare skriver hon också att stora delar av e-hälsoutvecklingen bör göras på nationell nivå.

Charlotta Tönsgård och Henrik Kangro, vd resp. medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor, replikerar att de inte anser ”att det måste vara samma ersättning för fysiska och digitala besök”. Min Doktor ”vill öka tillgängligheten och avlasta primärvården så att mottagningarna kan prioritera patienter som behöver fysiska möten”.

LifePod® skingrar oro genom att sätta de mest behövande i fokus

Att identifiera och automatiskt prioritera de mest behövande patienterna för riktade insatser är en nyckel för vården och av yttersta vikt för de behövande patienterna.

Beslutsstödsystemet LifePod är ett kraftfullt verktyg som hjälper vården att synliggöra de mest behövande patienterna på en klinik eller vårdcentral. Vårdpersonalen får en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod används bland annat av hjärtinfarktpatienter på flera sjukhus och av lungsjuka KOL-patienter.

Läs hela artikeln här.

 

Text: Cross Solutions
contact@cross-solutions.com
Bilder: Jenny Lehman för 8till5