Vårdgivaren predikterar negativt sjukdomsförlopp

LifePod-plattformen övervakar patienter med kroniska sjukdomar på distans. Patienten registrerar beroende på sjukdomen olika relevanta värden, både manuellt och via sensorer i en användarvänlig webbapplikation. Vårdgivaren ser i en medicinsk översikt vilka patienter som behöver vård först. LifePod identifierar och prioriterar automatiskt kroniska patienters medicinska prioritet.

Bilden ovan demonstrerar hur en patients hälsotillstånd kunde behandlas innan förloppet eskalerade. Patienten själv var inte medveten om den negativa trenden av sjukdomsförloppet. Däremot blev den negativa trenden tydligt för vårdgivaren då LifePod skickar data dagligen, 365 dagar om året. Bilden dokumenterar ett verkligt fall som har inträffat på ett sjukhus i Södra Sverige. Det är en patient med den kroniska lungsjukdomen KOL som tack vare LifePod fick hjälp innan tillståndet blev allvarligt. En sjukhusinläggning på omkring två veckor kunde förhindras.

 

English summary:
The picture above shows how the use of LifePod, our web based platform that monitors patients remotely, avoided a probably two-week hospitalization for a chronically ill person. The graph demonstrates a true case which occurred in a Swedish hospital treating patients with COPD (Chronic obstructive pulmonary disease). Quite amazing, isn’t it?

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Cross Solutions