Besök oss på Mvte mässan i monter E21 – tillsammans med bolaget Alleato, som är ledande inom sensorteknik och trygghetstjänster i hemmet. Vi finns på plats den 21 och 22 januari i Kista.

Ta tillfället i akt och får en personlig demonstration av eHälso-plattformen Lifepod som följer patienter med kroniska sjukdomar på distans. Plattformen är kliniskt testad och används inom primär- och specialistvården för vård i hemmet av patienter med hjärtsvikt och KOL. Plattformen kan anpassas för i princip vilket kroniskt tillstånd som helst och även för multikroniska patienter.

I montern kan du bland annat följa hur sensordata från en blodtrycksmätare eller pulsoximeter visas i realtid i patientöversikten. Systemet rangordnar automatiskt patienter efter medicinsk prioritet – vårdgivaren vet därmed alltid statusen av sina patienter. Inga tidskrävande sökningar eller skärmväxlingar behövs!

Kom förbi i montern eller välkommen att kontakta Per Wendt direkt som finns på plats båda mässdagar:

Per Wendt, teknisk projektledare, per.wendt@cross-solutions.com eller på 070-8687785.

Text och foto: Cross Technology Solutions
cathrin.jung@cross-solutions.com