Lundabolaget Cross Technology Solutions har utvecklat en unik mjukvaruprodukt för att följa patienter med kronisk sjukdom på distans. Nu har det Europeiska patentverket (EPO) meddelat att patentet gällande LifePods distansuppföljning av patienter har godkänts i Europa. Patentet har tidigare godkänts i Australien, Kanada och Ryssland. I USA är patentprocessen pågående och ett positivt förhandsbesked har meddelats.
– Det är oerhört glädjande och ytterligare ett bevis på att vi tänker rätt. Vi har skapat ett nytt arbetssätt för att bedriva vård på distans och nu har det även bekräftats av patentverket, förklarar Thomas Bergqwist, vd på Cross Technology Solutions, på frågan vad Europapatentet betyder för honom.
Bolagets vd insåg tidigt vikten av att skydda de immateriella rättigheterna och inledde patentprocessen för att skydda innovationen LifePod för flera år sedan. Patentprocessen brukar pågå under flera års tid och är kostnadsintensivt.
Den unika lösningen, kallad LifePod, går ut på att patienten regelbundet rapporterar olika parametrar via en digital patientapplikation. Informationen presenteras i en medicinsk översikt där vårdpersonalen kan se hur patienterna mår och vem som behöver vård först.
– Europapatentet är en viktig pusselbit för att säkra vår position på marknaden, tillsammans med den pågående CE-märkningen i högre klassning bygger vi ett starkt och attraktivt bolag, säger Maria Kejlberg som är kvalitetsansvarig.
Patentet granskar och skyddar immateriell egendom av en ny teknisk lösning och ger ensamrätt till den unika uppfinningen för vanligtvis uppemot 20 år.
Text och bild:
Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com