Till våra samarbetspartners, kunder, vänner och andra som står Cross nära!

Cross Technology Solutions AB (Cross) stärker sin verksamhet genom att ta in kompetens från ägarsidan.
Thomas Wiklund, styrelseordförande och huvudägare, har ett mångårigt och aktivt engagemang i Cross. Han kommer från och med januari 2023 ta över rollen som VD då Titti Lundgren lämnar posten av personliga skäl. Styrelsen tackar för hennes insatser i bolaget och önskar henne lycka till.

Micael Gustafsson, grundare och tidigare VD på Learning to Sleep, förstärker marknads- och säljteamet och arbetar där tillsammans med övrig personal. Thomas Bergqwist, grundaren och visionären, har också fortsättningsvis en ledande roll i det operativa teamet, bland annat som produktägare.

Med lust, kraft och tillförsikt ser Cross fram emot 2023 med förhoppning om att egenmonitorering etablerar sig som en självklar vårdform som frigör tid och avlastar vårdpersonalen.

Målsättningen för 2023 är att ro hem nya avtal, att fortsatt satsa på partnersamarbeten för att erbjuda en smidig och sömlös vård för kunder samt att utvidga affärsmöjligheterna för LifePod.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss:
Thomas Wiklund, VD, thomas.wiklund@cross-solutions.com, 0708-18 86 22
Thomas Bergqwist, CTO, tb@cross-solutions.com, 0709-54 78 50
Cathrin Jung, CMO, cathrin.jung@cross-solutions.com, 0701-48 04 18

Boka demo