Cross Technology Solutions arrangerar ett panelsamtal i Almedalen om olika modeller för en digitaliserad vård

5 juli 16.00-16.45
Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält

Läs vårt nyhetsbrev!

Läs mer om panelsamtalet!

e-hälsa handlar idag mest om enklare besök av singelkaraktär (t.ex. urinvägsinfektion, halsfluss) och debatten har kretsat runt MinDoktor och KRY. Tjänster som dessa har absolut sin plats i framtidens vård. Samtidigt är patienternas behov mer komplexa än så!

Patienter med kroniska sjukdomar konsumerar 80-85 % av dagens vårdresurser. Dessa patienter behöver en annan sorts e-hälsa där de istället får en kontinuerlig uppföljning. Därmed behövs också en annan sorts ersättningsstruktur för dessa besök.

Kommuner och landsting har ett skriande behov av att ta hand om den allt större gruppen multikroniskt sjuka och äldre, och med hjälp av e-hälsa göra vården behovsstyrd och därmed jämlik.

Vi saknar fördjupade diskussioner och initiativ för vad den digitaliserade vården kan betyda både för enklare besök och mer komplexa tillstånd. Det behövs behovsstyrning för att veta vem som behöver vårdresurserna. Redan idag finns fungerande system som bryter eskalerande förlopp och förhindrar t.ex. akutinläggningar.

I detta panelsamtal diskuterar vi från olika vinklar vilka möjligheter som finns för att införa e-hälsa och skapa en jämlik vård för olika patientgrupper.