Digitaliseringen är ett högaktuellt ämne särskilt inom vården.

Cross Solutions är ett innovationsbolag som har tagit fram eHälsolösningen LifePod för att utveckla traditionell hälso- och sjukvård från ett kalenderstyrt system till ett behovsstyrt system där de individuella patientbehoven står i fokus.

Digitaliseringen i samhället är ett högaktuellt ämne, särskilt inom hälso- och sjukvården. Den har ändrat hela branscher och konsumentbeteenden; inom vården går utvecklingen långsammare och många röster talar nu om ett paradigmskifte.

Cross Solutions är med i samhällsdebatten kring utvecklingen av vården; besök vårt seminarium under Almedalsveckan, den 5 juli kl 9:45, Strandvägen 4, Visby: Vilka innovationer finns inom digital hälsa? – Så här kan vården utvecklas!

Besök vårt seminarium

Short summary in English:
An important and current topic in society is the paradigm shift in healthcare. Cross Solutions is contributing the discussions with a seminar about evolving healthcare:
Innovations in digital health. Vi present solutions to evolve healthcare!

Listen to our CEO, Thomas Bergqwist, on how to enable a more effective use of medical resources and the creation of better individual healthcare plans.

Visit the seminar

Text: Cross Solutions, contact@cross-solutions.com
Image: Flickr.com