Vi, tillsammans med Sirona, anordnar ett seminarium om hur man med eHälsoplattformen LifePod ökar tryggheten för patienter med cancer genom hela vårdprocessen. Vi bjuder in till panelsamtal, samhällsfrågan som står i fokus är:

Tänk om man kunde ge cancerpatienter konkreta verktyg för att de ska känna sig sedda och trygga genom hela sitt sjukdomsförlopp? Hur möjliggör man med befintliga resurser proaktiv vård med patientens behov i centrum?

Välkommen att besöka seminariet på måndag kl 11-11:45 på B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3.
Länk till seminariet

Panelen består av följande personer:
Göran Ekestubbe, E-health director, Sirona AB
Thomas Bergqwist, VD, Cross Technology Solutions
Emma Spak, Samordnare för Nära Vård, SKL
Arvid Widenlou Nordmark, Nationell samordnare kvalitetsregister inom cancerområdet, RCC Norr, Västerbottens läns landsting
Kjell Brissman, Ordförande, Prostatacancerförbundet
Emma Skoglund, Ung cancer
Ulrica Sundholm, Chef Vård och Stöd, Cancerfonden

På plats i Almedalen från Cross Technology Solutions är Thomas Bergqwist, Cathrin Jung, Maria Juul, Per Wendt och Dag Westberg. Mejla oss eller ring på +46 701 48 04 18.

Vi ses i Visby!

Text och foto:
Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com