Amanda Lindell och Jennifer Hagman från LTH, Lunds universitet, institutionen för designvetenskaper, har under 20 veckors tid skrivit sitt examensarbete hos oss. De har befattat sig med utvecklingen av LifePods belöningssystem för att främja beteendeändringar hos patienter med kronisk sjukdom, främst hos hjärtpatienter, till ett hälsosammare liv. De har bland annat undersökt hur element från spelvärlden – gamification – kan användas för att skapa motivation och lust till att ändra livsstilen i hälsofrämjande syfte.

LifePod är länken mellan personen med kronisk sjukdom och vården. Genom kontinuerlig rapportering av olika värden såsom blodtryck, kost och motion erhåller vården en bild av patientens medicinska prioritet. Nyckelord är patientengagemang och att främja en allt mer hälsosam livsstil för att undvika återinsjuknande (sekundärprevention).

– Vi har tagit fram en belöningsmodell som utgår från användarens förutsättningar för att ”tävla” mot egna mål. Prestationerna som patienten har åstadkommit visas i form av olika märken på en personlig märkestavla, förklarar Amanda och Jennifer.

Motivation är en avgörande faktor för att uppnå en beteendeändring. Man kan dela in motivation i inre och yttre motivation. Inre motivation innebär att individen engagerar sig i en uppgift utifrån en inre drivkraft. Yttre motivation däremot baseras på förväntade kommande belöningar. Man vill komma åt inre motivation då det innebär förbättrat välmående på sikt. Designprocessen har utgått från människan i centrum.

Vi tackar Amanda och Jennifer för utomordentliga insatser och önskar lycka till för framtiden.

Text och foto:
Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com