Bättre teknik, smarta innovativa lösningar och kontroll på patientflöden är exempel på hur stora problem inom sjukvården skulle kunna lösas. Bland förslagen finns inte att avsätta mer pengar.

Väntetider inom svensk sjukvård skulle kunna förpassas till historien om man tog till sig innovationer i något snabbare takt, skriver Stefan Fölster, chef för Sveriges Reforminstitutet.

Fölster tar upp flera exempel från USA där smarta digitala lösningar tar över vissa uppgifter som annars utförs av personal; det frigör tid som personalen istället kan lägga på patienter. Ett exempel är från Banner Health i Phoenix där kroniskt sjuka har kontinuerlig kontakt med sjukhuset, vissa relevanta värden bevakas av en dator. Larm utgår innan läget blir akut.

En anledning till varför Sverige inte har kommit så långt vad gäller tillämpning av innovationer inom sjukvården är att enligt Fölster, organisatorisk tröghet och att politiken inte fokuserar på att ställa högre krav på innovationstakt.

Läs hela debattartikeln ”Stefan Fölster: Sjukhusköer kan och bör slopas helt” på Di.

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Shutterstock