Njursjukdom är ett växande problem både här i Sverige och globalt. Det är alltfler patienter som drabbas av njursjukdom. De huvudsakliga orsakerna till det är högt blodtryck, diabetes, åderförkalkning och fetma.

Det är viktigt att inte ha ett obehandlat högt blodtryck – både preventivt och för patienter som har njursjukdom. I Skåne satsar man på en förstärkning av njursjukvården med olika insatser, en av dem är digitalisering.

– Blodtrycket är en väldigt viktig faktor när det gäller njursjukdom. Det har visat sig att det bästa sättet att mäta det på är i lugn och ro i hemmet och patienterna kan utifrån värdena få egenvårdsråd på distans, säger Anders Christensson, chefläkare i njurmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Patienter som använder LifePod kan via en individanpassad applikation för egenvård rapportera olika värden till sin vårdgivare i lugn och ro från hemmet. De erhåller automatiskt feedback, en lättare kommunikationsväg in till kliniken och ett konkret verktyg för att hålla koll på riskfaktorerna.

Det är kliniskt bevisat att LifePod ökar patientens egenansvar och förbättrar hanteringen av riskfaktorerna såsom blodtryck, fysisk aktivitet, rökning, kostvanor mm. Läs mer om det, här.

LifePod används inom vården av patienter med njursvikt.

Länk till Region Skånes pressmeddelande om njursjukvården i Skåne.