PRESSMEDDELANDE

Styrelsen i Cross Technology Solutions AB med grundare och nuvarande vd Thomas Bergqwist har beslutat att tillsätta en marknadsorienterad vd i bolaget. Titti Lundgren, medgrundare av medtech-bolaget Coala Life, har utsetts att leda Cross som vd från och med januari 2022. Thomas Bergqwist kommer fokusera på produktutvecklingen inför bolagets expansion.

– Cross står inför en stark tillväxtfas och förstärker den delen av bolaget som handlar just om marknad och försäljning. Ända sedan början har bolaget haft en stark kompetens inom det tekniska och regulatoriska och med Thomas Bergqwist står vi fortsatt starka och trygga där. Nu tar vi nästa steg, med Titti Lundgrens kompetenser och bakgrund inom marknad kommer Cross fortsätta att expandera i Sverige och internationellt, kommenterar Thomas Wiklund, styrelseordförande på Cross Technology Solutions AB.

Cross grundades 2004 av Thomas Bergqwist. Att förstärka organisationen är ett efterlängtat och välgenomtänkt nästa steg i bolagets tillväxtstrategi. Thomas Bergqwist stannar kvar i bolaget som produktägare där hans expertis inom teknik och kvalitetssäkring är ett strategiskt viktigt område.

– Det är för mig en eftertraktad position, tidigare har jag slitits mellan många olika områden, nu ser jag fram emot att ha all fokus på LifePod. Jag kommer att vara den naturliga bryggan mellan marknad och teknik, säger Thomas Bergqwist.

Titti Lundgren är entreprenör och medgrundare till Coala Life, ett svenskt prisbelönat medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och digital hälsa. Dessförinnan har hon lång erfarenhet inom koncernledningen på Nobia, som nordisk vd på SSL Healthcare, vd för Scholl i Norden samt ledande befattningar inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

– Det skall bli fantastiskt kul att få bygga Cross till ett globalt medtech-bolag där mina tidigare erfarenheter kommer vara till nytta. Med disruptiv teknik hjälper vi patienter och möjliggör för vården att ge rätt vård vid rätt tid till rätt patient, kommenterar Titti Lundgren, tillträdande vd för Cross Technology Solutions AB.

För mer information kontakta:
Thomas Wiklund, styrelseordförande, +46 70 818 8622, thomas.wiklund@dendera.se
Cathrin Jung, marknadschef, +46 70 148 0418, Cathrin.jung@cross-solutions.com

Om Cross Technology Solutions AB
Cross är ett svenskt medicintekniskt innovationsbolag som utvecklar eHälso-plattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som löpande behöver följas. LifePod är ett beslutsstöd till vårdgivaren som via en unik och automatisk prioriteringsfunktion identifierar de mest behövande patienterna. Patienten har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren. LifePod är den bredaste plattformen för distansmonitorering på marknaden och finns i nuläget för ett tiotal olika diagnoser.

Boka demo