Hjärtpatienter som använde eHälso-plattformen LifePod visade signifikant lägre blodtrycksvärden än kontrollgruppen, men varför är det så egentligen? Den frågan ställde sig en forskargrupp på SUS (Skånes universitetssjukhus) och Norrlandssjukhus (NUS) i Umeå. Helt nya forskningsresultat presenteras dessa dagar på ESC (European Society of Cardiology) i Paris.

Världens kardiologer, forskare, sjuksköterskor och andra kunniga inom hjärt- och kärlsjukdomar träffas just nu på ESC (European Society of Cardiology) i Paris. På kongressen presenteras helt nya resultat om LifePod-studien, där man tittat närmare på anledningen till de signifikant lägre blodtrycksvärden i interventionsgruppen som hade tillgång till LifePod-applikationen.

Hjärtpatienter som använde LifePod tillsammans med sedvanlig vård efter hjärtinfarkt visade lägre blodtrycksvärden och var i större utsträckning rökfria jämförd med kontrollgruppen. Fler blodtrycksmätningar som kontrollerades av personalen, proaktiva interventioner såsom justering av medicinering eller att ordinera fler mätningar och ökat egenansvar av patienterna är några förklaringar som ges. Den kliniska studien visar evidens på att LifePod har positiva medicinska effekter och att den fungerar i verkligheten.

Mer information om LifePod-studien.
Länk till postern som presenterades söndagen den 1 september 2019 i Paris ”Blood pressure lowering by using a self-care focused smartphone application for patients after myocardial infarction”.

Text: Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com