Peter Enberg, affärsängel och fd VD för Kung Markatta, går in med en miljon kronor i Cross Technology Solutions. Totalt tar bolaget in fem miljoner kronor via en nyemission.

Cross Technology Solutions ägs av grundaren Thomas Bergqwist, Thomas Wiklund ägare av Dendera Ventures, samt Per-Ola Ovin, Per Erlandsson, Jesper Jelmteg och Peter Enberg.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.