Dagny Carlsson, 104 år, en riktig kändis

Dagny Carlsson är 104 år och bloggar; hennes blogg följs av både unga och gamla. När hon var 99 år anmälde hon sig till en datorkurs och sedan dess har hon bloggat och fått mycket uppmärksamhet kring det i svensk media. Hon är förebild för många och en aktiv och delaktig medborgare i samhället.

Det finns många positiva effekter när äldre använder ny teknik. Enligt en svensk studie har äldre som använder ny teknik fått nya bekantskaper (82%), nya intressen (41%), ökat självförtroende (43% ) och mer kontakt med familj och vänner (32%).

”Man kan aldrig mer än misslyckas. Så gör gärna ett nytt försök; det är bara att ’deleta’ annars ”, rekommenderar Dagny Carlsson.

Se filmen om äldres delaktighet i samhället genom användning av ny teknik som publiceras genom Myndigheten för delaktighet.

 

English summary:
Using new technology increases older people’s engagement and participation in society, shows a Swedish study. Dagny Carlsson, a Swedish lady in the age of 104 years is quite a famous blogger in Sweden. She went to a computer class when she was 99 years old, since then she is blogging about her life. For her it only has positive effects, she feels involved in what’s going on in society today, she got new friends, new hobbies and she feels more secure than ever before.

Watch the short movie about Dagny using new technology

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Flickr