Cross Technology Solutions.
Hur håller patienter reda på sina medicinska rekommendationer och hur uppnår de varaktiga förändringar till ett friskare liv? Hur vet vårdgivaren vilka patienter som har störst behov av vård när det inte gäller akutvård? Och hur ska de egentligen veta det när allt styrs av en kalenderbokning?
Idén till LifePod föddes.

För drygt tio år sedan grubblade Thomas Bergqwist, grundare av Cross Technology Solutions, på just sådana frågor som han inte kunde släppa.

”Mitt intresse väcktes när jag såg hur besvärligt många patienter hade det och jag utvecklade en stor nyfikenhet kring diabetespatienters vardag. Samtidigt insåg jag hur värdefullt det hade varit för vården att veta vilka patienter som behöver hjälp först – vilket ju inte syns i en kalenderbokning.”

eHälsoplattformen LifePod.
Det var begynnelsen till en unik innovation inom hälso- och sjukvården: eHälsoplattformen LifePod!

Thomas grundidé har varit och är fortfarande, att ge patienten ett konkret verktyg för att bevaka de olika parametrarna som påverkar det personliga hälsotillståndet och att samtidigt leverera ett översiktligt system till sjukvården som visar vilka patienter som behöver vård först.

Övertygelsen om att ha en unik och banbrytande idé har alltid funnits; med stor passion och målmedvetenhet fortsätter vägen framåt.

Thomas Bergqwist

Grundare,
Cross Technology Solutions

Patient applikation LifePod

LifePod är ett digitalt verktyg för patienter i behov av konitnuerlig uppföljning som till exempel vid kroniskt hälsotillstånd.

Genom patientöversikten i LifePod vet vårdgivaren automatiskt den medicinska statusen av sina patienter – vem mår bra, vem behöver man titta till och vem behöver en medicinsk åtgärd?

Disruptiv teknik.
Cross Technology Solutions har under lång tid varit pionjärer och utvecklat disruptiv teknik till hälso- och sjukvården. Bolaget grundades redan 2004, då som konsultföretag inom kvalitet, logistik och industrialisering. Företagsnamnet valdes för att symbolisera att i skärningspunkten mellan olika kunskaper och branscher skapas nytt och innovativt. I samband med att Dendera Holding & Venture gick in som huvudägare 2012 beslutades att Cross Solutions skulle bli ett renodlat innovations- och produktbolag varvid konsultverksamheten avvecklades.
Tidigt certifierades LifePod som medicinteknisk produkt och grunden lades för företagets gedigna kvalitetsarbete. Cross Solutions undertecknade sitt första kommersiella avtal 2016, där man lanserade LifePod anpassad för vård i hemmet för svårt sjuka KOL patienter. LifePod används idag på flera sjukhus och vårdcentraler i Sverige för att följa och behandla patienter inom ett tiotal olika diagnosområden, bland annat inom kardiovaskulära sjukdomar. LifePod är en eHälso-plattform som stödjer vården med distansmonitorering av patientgrupper i behov av kontinuerlig uppföljning.

Säkerhet & kvalitet.

  • Kvalitetssystemet är certifierat enligt SS-EN ISO 13485:2016
  • Europeiska Medicintekniska Direktivet (MDD) 93/42/EEC och EU-förordningen om medicintekniska produkter, Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
  • Svenska patientdatalagen 2008:355
  • GDPR (General Data Protection Regulation)
  • LifePod har CE-märkning klass IIa
Vårt team.
Thomas Wiklund

Thomas Wiklund

VD

Micael Gustafsson

Micael Gustafsson

Försäljningsansvarig

Nicklas Lundgren

Nicklas Lundgren

Tech Lead

Jonathan Glans

Jonathan Glans

Systemutvecklare

Thomas Bergqwist

Thomas Bergqwist

Grundare & CTO

Dag Westberg

Dag Westberg

Partneransvarig

Andreas Peterson

Andreas Peterson

Systemutvecklare

David Alexandersson

David Alexandersson

Systemutvecklare

Maria Geimer

Maria Geimer

Kvalitetschef

Cathrin Jung

Cathrin Jung

Kommunikationsansvarig

Isabelle Borgman

Isabelle Borgman

Systemutvecklare

Lisa Gillfrost

Lisa Gillfrost

Systemutvecklare

Maria Juul

Maria Juul

Projektledare

Alexandra Mumulidu

Alexandra Mumulidu

Quality/Regulatory Specialist

Matilda Landgren

Matilda Landgren

Dataanalysingenjör

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo