Största demokratiseringsprocessen sedan Gutenberg

Sjukvården världen över står inför stora, nästan omöjliga utmaningar med en befolkning som lever längre och med kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som ökar kraftigt. Hur ska ekvationen gå ihop – att erbjuda högkvalitativ och tillgänglig vård inom en finansierbar budget till allt fler?

De flesta är eniga om att det behövs grundläggande, revolutionerande ändringar inom systemet för hälso- och sjukvården.

”Läkaren Eric Topol beskriver i sin bok ’The patient will see you now’ denna revolution som den största demokratiseringsprocessen för mänskligheten sedan Gutenberg uppfann tryckkonsten för över 550 år sedan. Precis som tryckkonsten tog makten över kunskap och information från präster och ett fåtal lärde män kommer internet och mobila lösningar ta makten från vården. Patienten tar kontroll över sin egen hälsa på ett sätt som aldrig tidigare varit möjlig”, skriver Carolina Wallenius.

 

Läs hela Carolina Wallenius artikel Patienten tar kontroll – den digitala revolutionen

 

English summary:
The digital revolution within healthcare starts with the patients.
Patients will take control over their health with help of digital innovations. Information from patient applications for instance transfers to the caregiver and the patient will sit in the driver’s seat and report the personal medical data.

Read the whole article

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Pixabay