LifePod. Patienter.

Vård som är tillgänglig när du behöver den och som sätter dina behov i centrum – låter det bra?
Välkommen till LifePod som möjliggör vård på distans på riktigt.
LifePod ändrar vården i grunden, från kalenderstyrd till behovs- och individanpassad vård. LifePod länkar ihop dig med din vårdgivare 365 dagar om året. Det är du och din hälsostatus som står i fokus och som styr dina vårdkontakter – inte en bokning i kalendern eller långa väntetider.
LifePod. Engagerar dig.
LifePod möjliggör vård på distans där du kontinuerligt rapporterar dina personliga värden, både manuellt och via sensorteknik. LifePod är ditt verktyg för att få bättre kontroll över och förståelse för din hälsa. Vi ger dig tips, belöningar när du har uppnått personliga mål och vägledning till ett friskare liv. Vi ger dig stöd, rekommendationer och påminnelser och du ökar din kunskap och trygghet kring din personliga hälsosituation. LifePod är lätt och smidigt att använda – ingen extrautrustning behöver installeras, du använder din mobil, dator eller surfplatta.

Bättre livskvalitet

Feedback

Belöningar och tips

Användarvänligt

Trygghet

Kunskap om hälsan

Patientapp LifePod
Proaktiva insatser

Din vårdgivare ser automatiskt när du överskrider dina personliga gränsvärden och kan göra proaktiva insatser som till exempel justera din medicinering.

LifePods prediktiva förmåga har förhindrat sjukhusinläggningar i flera dokumenterade fall. Du kan känna dig tryggt i din hemmiljö medan vårdgivaren ser och vet hur du mår.

Röster från våra patienter

Leif Stenlund

”Den största fördelen med LifePod, enligt min mening, är att den visar mig hur hälsosamt eller icke hälsosamt jag lever. Genom LifePod har jag fått en mycket bättre förståelse för min personliga hälsosituation.”

Bengt Björklund

”Jag blir påmind om att jag måste tänka på min hälsa och min livsstil.
LifePod fungerar lite som mitt dåliga samvete; jag ser i en tydlig och lätt överskådlig översikt hur det står till med min hälsa. För mig funkar de röda och gröna gubbarna som jag ser i LifePod, för många röda gubbar betyder ett ohälsosamt liv och då måste jag ändra någonting”.

Mariann Andersson

”Jag använder mobilen för att registrera mina värden i LifePod, det är väldigt lätt och smidigt. LifePod skapar motivation och gör att jag motionerar och tänker på min kost. För mig fungerar LifePod bra och jag har inte hittat någon liknande applikation på marknaden som passar mina behov så bra; jag blir påmind om att leva ett hälsosamt liv varje dag.“

Willy Hansson

”Jag har blivit mer observant över vad jag gör. LifePod är verkligen motivationsskapande och har gjort att jag har ändrat vissa av mina beteenden. Innan gillade jag inte att äta grönsaker och fisk. Nu äter jag massor. Jag har lärt mig att ta hand om min hälsa.”

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo