Finland och Sverige stärker patientens egenansvar

Nästa år lanserar Finland den nationella hälsosidan ”Mina Kanta” där medborgare kan ladda upp egen mätdata som kommer från smartkockor och hälsoapplikationer. Det är många personer som använder till exempel pulsklocka när de springer eller så mäter man annat som sömnmönster, vikt, motion mm. All den datan har inte varit tillgänglig för vården tidigare.

I Sverige planerar eHälsomyndigheten att öppna upp för möjligheten att ladda upp personliga mätvärden på den personliga hälsosidan ”Hälsan för mig”.

Med satsningen hoppas man på att minska kostnader för sjukvården, att i större utsträckning kunna agera preventivt och att folk hålla sig friska och blir mer medvetna om sin hälsa.

Ta del av hela artikeln på Sveriges Radios Nyheter (Ekot)

English summary:
Patient data from apps and smartwatches will be more visible for the healthcare provider in Finland and Sweden. Both countries plan to give citizens the possibility to load up data like pulse, sleeping patterns, weight and other parameters to a national health site. The intention is to reduce costs, to be able to act predictive and preventive and to support people to live a healthier life.

Read the whole article at Sveriges Radio News (Ekot)

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Imgage: Pixabay