Igår presenterades Euro Health Consumer Index 2016 som jämför kostnadseffektiviteten inom vården i Europa. Av 35 länder ligger Sverige på 25:e plats räknat på ”valuta för pengarna” och på fjärde plats räknat på dyraste per capita-kostnad. I en debattartikel i Aftonbladet efterfrågar Johan Hjertqvist och Arne Björnberg radikala åtgärder för att häva Sveriges tillbakagång som ledande sjukvårdsnation. Skribenterna driver Health Consumer Powerhouse som jämför internationell sjukvård.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Läs mer här.

 

Text: Cross Solutions
Bilder: Shutterstock
contact@cross-solutions.com