Att boka, ändra och avboka tider online är idag vardag inom de flesta områden. Men inom vården får vi oss fortfarande tider tilldelade. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det! Region Skåne har påbörjat sin satsning mot att bli bäst i landet på e-hälsa. Förutom tidbokning kan det även bli aktuellt med digitala svar från provtagningar och röntgen, att digitalt få läsa sin egen journal, digital självincheckning och digitalt högkostnadskort.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Läs hela artikeln!

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Pixabay
contact@cross-solutions.com