De otillräckliga resurserna inom vården är ett större hot mot patientsäkerheten än e-hälsosatsningarna. Det skriver regionpolitiker Niels Paarup-Petersen (C). Han skriver det som ett svar på ett antal läkares debattartikel där de oroas över patientsäkerheten inom e-hälsa. Niels poängterar att konsekvenserna för patientsäkerheten absolut ska undersökas, men det måste göras en jämförelse med hur det ser ut idag. Personalen arbetar i flera system som inte möjliggör ett hållbart arbetssätt om reglerna kring utloggning ska följas, remisser som skickas som papper eller scannade dokument för att sedan matas in i nya system, journaler som inte kan nås under hembesök. Detta är tre exempel på när dagens vård inte är patientsäker.

Niels Paarup-Petersen (C) anser att det inte är pengar som saknas utan politiskt mod.

Han påpekar att vården måste förändras i grunden och att detta saknas fullständigt i Region Skånes e-hälsostrategi. Slutligen tar han upp fyra exempel på hur vården måste förändras. LifePod®, ett webbaserat beslutsstödsystem utvecklat av Cross Technology Solutions, uppfyller alla fyra.

Makten måste flyttas till patienten
Vid användning av LifePod tar patienten större ansvar för sin hälsa med hjälp av rekommendationer och omedelbar feedback.

Pengarna i den offentliga vården kommer inte att räcka
Med LifePod får vårdpersonalen en översikt över sina patienter i prioriterad ordning och kan fokusera resurserna på de patienter som just nu har störst behov.

Geografin blir irrelevant
Med LifePod kan både patienter och vårdpersonal befinna sig var som helst. För att nå webbapplikationen behövs bara internetuppkoppling och den personliga inloggningsinformationen.

Vården behöver utvecklas globalt
LifePod kan anpassas till olika hälsotillstånd, följa lokala regelverk och samverka med befintliga system.

 

Läs hela artikeln här.

 

Text: Cross Solutions
contact@cross-solutions.com
Bilder: Anders Högmark för 8till5