På två ledande forskningskongresser presenteras resultat av LifePod-studien. På Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg och på Europrevent i Lissabon kommer 6-månaders resultat av LifePod-studien offentliggöras för läkare, vårdpersonal och forskare. Det är 150 patienter som deltog i studien där man jämförde sedvanlig vård efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med en patientgrupp som dessutom fick tillgång till ehälsoplattformen LifePod. Interventionsgruppen har visat mycket intressanta resultat som har positiv inverkan på patienternas hälsa. Resultaten publiceras för första gången den 10 april!

LifePod fungerar som beslutsstöd åt vårdgivaren, algoritmer identifierar automatiskt de patienterna med störst vårdbehov. Vårdpersonalen arbetar med en tydlig patientöversikt och vet när och var som helst patienternas medicinska status. Samtidig registrerar patienterna medicinska och livsstilsrelaterade parametrar som till exempel blodtryck, vikt, kostvanor och fysisk aktivitet i sin webbaserade patientapplikation. Det leder till ökad medvetenhet gällande det personliga hälsotillståndet.

Kardiovaskulära Vårmöte, 10-12 april, Göteborg

Posterpresentation:
A lifestyle and self-care focused smartphone application can improve risk factor outcomes in cardiac rehabilitation for patients after a myocardial infarction.

Presenteras av:
Margrét Leósdottir, Medicinska fakulteten, Lunds universitet och hjärtmottagningen Skånes universitetssjukhus.

Om du vill träffa oss på plats i Göteborg, välkommen att kontakta Cathrin Jung, cathrin.jung@cross-solutions.com eller +46 701–480418.

Läs mer!

Europrevent – European Congress on Preventive Cardiology, 11-13 april, Lissabon

Posterpresentation 11 april, P256
A lifestyle and self-care focused smartphone application can improve risk factor outcomes in cardiac rehabilitation for patients after myocardial infarction.

Presenteras av:
Halldóra Ögmundsdóttir Michelsen, Medicinska fakulteten, Lunds universitet och hjärtmottagningen Skånes universitetssjukhus.

Om du vill träffa oss på plats i Lissabon, välkommen att kontakta Maria Juul på maria.juul@cross-solutions.com eller +46 735 13 94 82.

Läs mer!

Text: Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Unsplash