Björn Eriksson, ny högste chef för Sveriges tredje största sjukhus, Sus i Malmö och Lund anser att bemanningsbolag kostar ”onödiga pengar”, vill flytta ut mer vård till primärvården och att fler ska använda nätbaserade tjänster.

 

Han har tre huvuddelar i sin plan för att minska underskottet:

”– Fortsatt arbete med nivåstrukturering, att patienterna får vård på rätt nivå. Det kan innebära att man ska klara mer i primärvården, med andra kompetenser som psykologer och sjukgymnaster.”

”– Förbättra kontinuiteten, så att patienterna får träffa samma personer eller samma team, antingen på en hälsocentral eller i specialistvården. Det är särskilt viktigt kring de kroniskt sjuka. Det kan minska onödiga remisser och långa väntetider.”

”– Använda nätbaserade ingångar till vården på ett effektivare sätt, som sjukvårdsupplysningen 1177. Vi ska lägga störst resurser på dem som är mest sjuka.”

 

Björn Eriksson vill också fortsätta arbetet med att fasa ut inhyrd personal.

Hela artikeln här.

 

Text: Cross Technology Solutions
contact@cross-solutions.com
Image: Sandra Henningsson för Sydsvenskan