Det finns många företag i Skåne som, liksom Cross Technology Solutions, arbetar för en mer effektiv, anpassad och i flera fall preventiv vård. Det kan man konstatera i lördagens Näringslivsbilaga i Sydsvenskan.

Vår webbapplikation där vårdpersonalen kan följa sina patienter på distans, få dem prioriterade och se vilka som behöver kontaktas. En app från BB med bl.a. packlista och amningsinformation. En klocka som mäter rörelsemönstret hos äldre för att förebygga fallolyckor. En app för att följa hur läkning och uppföljning sker efter en handledsfraktur. Detta är bara några exempel på vad Skånska företag jobbar med inom e-hälsa.

– ”Både patienter och professionen har moderna hjälpmedel, som appar. Med hjälp av ny teknik jobbar vi mer preventivt och kan identifiera och behandla kroniska sjukdomar tidigare och bättre än i dag. Jag tror också att mycket av den behandling som i dag kräver att man besöker sjukhusen kommer att göras i hemmet.” Så säger Mats Ekstrand, Region Skånes strategiske rådgivare för e-hälsa. ”Patienter och personal börjar allt mer ifrågasätta varför de inte kan använda sin mobiltelefon till enklare vårdtjänster” fortsätter han.

Hela artikeln här.

 

Text: Cross Technology Solutions
contact@cross-solutions.com
Image: Jenny Leyman för 8till5