Fungerande digitala lösningar för kroniska patienter kan göra stor skillnad – de gör att man kan leva ett liv med hög livskvalitet. Lösningen LifePod är unik i sitt slag och riktar sig till personer med kardiovaskulär sjukdom. Patienten får ett konkret verktyg för att ta kontroll över sin hälsa. Samtidigt erhåller vårdgivaren en samlad och prioriterad översikt över sina patienters hälsostatus och ser vem som har störst behov av vård.

Klinisk evidens
LifePod används inom kardiologin i en klinisk studie på flera universitetssjukhus i landet för att förhindra upprepning av till exempel akut hjärtinfarkt eller stroke.
– Klinisk evidens är viktigt och bevisar att LifePod fungerar på riktigt som CE-märkt medicinteknisk produkt, förklarar Thomas Bergqwist, grundare och vd på Cross Technology Solutions som har utvecklat LifePod.

LifePod är en produkt som fungerar och levererar resultat
– Den kan driftsättas direkt på vilken hjärtklinik som helst i Sverige, stor eller liten.
Vi kommer att finnas på Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm och välkomnar nya samarbeten, avslutar Thomas Bergqwist.

Annons i DNs bilaga Kvinnors Hälsa 2018-03-18

Cross Technology Solutions annons ”Smart verktyg stöttar hjärtpatienter och ger trygghet” publiceras på internationella Kvinnodagen den 8/3 i den tryckta tidningen DN i bilagan Kvinnors Hälsa. Bilagan har fokus på kvinnohjärtat. För kvinnor som fått en hjärtinfarkt är riskökningen att dö två gånger högre jämfört med män då kvinnor visar i många fall andra symptom än männen vid infarkt. Därför är det viktigt att genusperspektivet blir en obligatorisk del i medicinsk forskning och i läkarutbildningen.
Läs mer på http://www.kvinnorshälsa.se/

Text och foto:
Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com