Region Skåne informerar sina medborgare regelbundet via presskonferenser om läget gällande covid-19 i Skåne. Niklas Gustafsson, utvecklingschef för IT och MT medverkade på den senaste presskonferensen där han berättade om flera digitala stödfunktioner till vårdverksamheter som man har initierat och verkställt i samband med den rådande pandemin.
Han pratade bland annat om en utrullningsrekord gällande att ge vårdverksamheter möjligheten att träffa patienter via videobesök för att begränsa smittspridningen och samtidigt slipper patienter att resa till fysiska möten.

Niklas Gustafsson tog upp Lifepod som används som hemmonitoreringslösning för flera olika sjukdomstillstånd både inom primär- och specialistvården. Vård i hemmet hindrar smittspridning och gör dessutom vardagen för patienterna tryggare och enklare. Målet enligt honom, är att stabilisera och bibehålla de nya arbetssätten som fungerar, på sikt.

Läs mer: Region Skånes pressbulletin 2020-06-17

Text och foto:
Cross Technology Solutions AB
cathrin.jung@cross-solutions.com